Utviklet kursene

HomeDiverse

Utviklet kursene

Underbrannmester og røykdykkerleder Lars Olav Kvalsvik fra Oslo brann- og redningsetat har vært kursleder for RITS-grunnkurs og RITS-lederkurs som har vært avholdt i Ålesund og Tromsø. Han har lang erfaring som kursleder for RITS-kursene som OBRE har avholdt og han har vært sentral i læreplanarbeidet.

– Kursene er utviklet med bakgrunn i erfaringer fra tidligere kurs. Ett av områdene vi fokuserer mer på er hvordan et evakueringsarbeid etter en skipsbrann skal foregå når skipet legger til havn. Det har vist seg at mange rederier og havner ikke har tenkt på hvordan de skal løse en slik situasjon som kan innebære at opp til 1.000 personer skal ut av et skip raskt. I et slikt tilfelle vil RITS-leder bli et bindeledd mellom skipet og mottaksapparatet på land. RITS-gruppa vil med stor sannsynlighet være om bord etter å ha blitt satt ned på dekk fra et helikopter, og vil derfor være de som andre nødetater og myndigheter vil spille på mens skipet er på vei til kai.  

– Dette har vi øvd på i Oslo ved LRS-øvelse. Disse erfaringene benytter vi for å gjøre fremtidige RITS-ledere bedre forberedt på oppgaven, sier Kvalsvik.
Kvalsvik er godt fornøyd med grunnkompetansen til Ålesund og Tromsø brannvesen og han er imponert over motivasjonen.

– Det var veldig motiverte mannskaper og ledere både i Ålesund og Tromsø. Det gjør det selvsagt enklere å gjennomføre et bra kurs. Kompetansen var også god, men vi må huske på at dette er et relativt nytt fagområde som krever mye kunnskaper. Selv om både Ålesund og Tromsø har slokket branner i skip, var det som på andre områder et potensial for forbedringer og videreutvikling av dette emnet.
Flere cruiserederier velger Norge som destinasjon for sine cruise. Disse går ofte til flotte fjorder og bygder som har et mindre brannvesen. 
– Skipene blir større og mer teknisk kompliserte med økt mulighet for brann om bord. Vi må huske på at det på skip er enda viktigere å gjøre de riktige grepene i forhold til brann- og røykspredning, og eventuelt evakuering av folk.

– En annen utfordring er at disse skipenes arbeidsspråk er engelsk. Hvor mange kan si at de er gode til å snakke og skrive teknisk skipsengelsk? Om bord på disse skip må RITS-lederen også kunne samarbeide, gi innsatsordre og diskutere slokketaktikk på engelsk. Derfor har vi lagt inn en dag hvor vi bruker safetyplaner fra skip til å løse caser om bord på engelsk. Her må kursdeltagerne prate engelsk både mens de løser oppgaven, og når de presenterer løsningen for de andre kursdeltagerne. Kurdeltagerne er ofte litt ”nervøse” foran denne dagen, men de har alle vist en utrolig positivitet og humør mens vi driver på, sier Lars Olav Kvalsvik.
Kvalsvik ser også veldig positivt på at det nå er flere nye RITS-brannvesen som kan være med på å videreutvikle, fornye og dra ”RITS-skuta” videre.

– Vi trenger dette konseptet, avslutter ildsjelen Kvalsvik.
 

COMMENTS