Snart i gang med nødnett del 4

Home110/Nødnett

Snart i gang med nødnett del 4

Akkurat så turbulent som vår og forsommeren startet, ble også høsten. Etter gjennomføringen av ”site acceptanse test” (SAT) rett før sommerferien trodde alle i Alarmsentral Brann Øst (ABØ) at vi var på rett vei, men den gang ei.

Etter sommerferien merket vi at noe var i gjære, alt stoppet på en måte opp. Kontakten med prosjektdeltakerne stilnet og ingen fremdrift var å spore. Ganske raskt begynte ryktene å spre seg og vi fikk etter hvert orientering om at Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) skulle forhandle rundt kontrakten. Ryktene skapte masse frustrasjon, og jeg må innrømme at bekymringen for hva dette ville ende med var stor. Så mye arbeid blant annet ABØ hadde nedlagt i prosjektet på det tidspunktet, og så skulle det kanskje ende opp uten å komme i mål!
I slutten av september fikk vi derimot beskjed fra prosjektleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at man var kommet til enighet og at vi fremover ville stå ovenfor store utfordringer i forhold til fremdrift, konfigurasjon, opplæring m.m. Avtalen var klar, alle sentralene i fase 0 skulle i skarp drift i løpet 2010.

Transisjon
Transisjon (overgangen fra gammelt til nytt system) er en viktig faktor nå som vi nærmer oss skarp drift. Det avholdes telefonkonferanser hver 14. dag med DNK, DSB, Nokia Simens Network (NSN) og ABØ og Branns Driftsorganisasjon (BDO), og vi har nettopp avholdt et heldagsmøte kun med fokus på å planlegge overgangen. For de av dere som har deltatt i utskifting av all teknikken på en sentral tidligere, så vet dere hvor viktig det er at alle har samme forståelse, at alle aktiviteter er planlagt og alle konsekvenser gjennomgått. Det er også her vi fokuserer på fallback-løsninger hvis noe skulle oppstå under overgangen.
Transisjonsteamet begynner nå å bli kjent med hverandre og det hjelper alltid på samarbeidet og fokus mot målet.
Jeg har tidligere skrevet noe om hvordan oppstarten i skarp drift er tenkt gjennomført. Fra før har vi sett for oss en to- trinnsmodell, men vi vurderer nå opptil fire trinn. Dette for å minske risikoen for at feil oppstår og for å gi operatørene en sikker og fornuftig overgang. Endelig beslutning for om vi går for en to- trinns eller fire- trinns modeller er enda ikke tatt, men det er et stort skritt å bytte alle operative systemer samtidig som vi skal ta i bruk Tetra-nettet med utalarmering, så her må vi være sikre på hva vi gjør. 

Konfigurasjon av systemene
Siden arbeidet med å konfigurere Vision startet i ABØ desember 2008 har det skjedd mye endringer. Vi har jobbet med konfigurasjon løpende, men det var nødvendig med noe opplæring for å komme opp på riktig nivå igjen. Her gjennomførte vi en vellykket workshop sammen med representant fra Frequentis og observatører fra deltakere i prosjektet. Brannvesen i dag endrer seg og sin drift jevnlig, og responser, organisering av lag, størrelse på utrykningsstyrke og nye brannbiler påvirker i aller høyest grad konfigurasjonen. For å være klar til testing og skarp drift har vi nå endret oppsettet slik at vi er tilnærmet der vi skal være når startskuddet går.

Kurs for superbrukere terminal og alarmsentraloperatører
I midten av november var syv personer fra henholdsvis Nordre Follo brannvesen IKS, Sarpsborg brannvesen og Mosseregionen Interkommunale brannvesen på det første superbrukerkurset i terminal. Kurset gikk over totalt fire dager hvor første dag var i regi av DSB. Her var fokuset på opplæring i og gjennomgang av nytt nasjonalt sambandsreglement. De tre resterende dagene foregikk på øvingssenteret til Nokia Siemens Networks (NSN) med opplæring i alle de ulike terminalene som utleveres og bruken av disse. Da dette var det første terminalkurset har man allerede sett behovet for et nærmere samarbeid med 110-sentralen. Skal man få en helhet i bruken av terminal er det helt nødvendig. DSB har tatt tak i saken og det vil bli avholdt en samling for å gjøre superbrukerterminal enda bedre rustet til å gjennomføre sluttbrukeropplæringen. Vi håper også på at det som nå etableres av kompetanse og undervisningsmateriell fra denne gruppen skal gjøre de neste kursene enda bedre.

I skrivende stund er fem operatører fra ABØ på superbrukerkurs for operatører. Kurset avholdes også her på øvingssenteret til NSN og skal danne grunnlaget for at disse operatørene skal kunne drive undervisning for egne operatører i forhold til sluttbrukeropplæring alarmsentraloperatør. 
På kurset skal superbrukerne lære å bruke alle typer terminaler, ICCS til telefoni og samband og Vision som branns nye beslutningsstøtteverktøy. Opplæringen i det nye systemet for håndtering av automatiske brannalarmer er enda ikke ferdig installert på NSN sitt øvingssenter eller Justissektorens kurs- og øvingssenter i Stavern. Det betyr at superbrukerne fra ABØ vil måtte avholde opplæringen hos leverandøren Sirius IT i Danmark. Her vil det bli totalt fem dager med grunnleggende gjennomgang av systemet for å gjøre de rustet til å bruke det operativt. ABØ stiller med en fordel i denne sammenheng da programmet Safecon fra Sirius IT allerede benyttes i 110-sentralen.
Initial Trial Period (ITP)

I forrige artikkel avsluttet jeg med at neste store milepæl skulle være ITP (initial trial periode). Denne testen er nå fastsatt med oppstart 8. februar 2010. ITP vil være prosjektets mulighet for å teste teknikk og stabilitet over en lengre periode på alle systemer i leveransen. 
Det innebærer også at det blir første mulighet for de som nå er på kurs til å praktisere før de skal i skarp drift noe senere. Vi føler oss godt forberedt, men ser også utfordringer i å takle alt det nye utstyret og teknikken vi får. 
Det pågår et arbeid i disse dager med å planlegge gjennomføringen av ITP. Mange testscenarioer skal produseres og mange deltakere skal koordineres for å få en vellykket test.
Siste del av ITP vil være felles del for brann, politi og helse. Da skal vi ha flere store og små øvelser i Østfold og Follo politidistrikt som vil vise oss hvordan systemene virker sammen for alle etatene.

Begynner endelig å se målet
Veien frem til der vi er i dag har vært lang og krevende. Hadde jeg visst hva jeg vet i dag når vi startet opp med prosjektet internt i ABØ på begynnelsen av 2007, er jeg langt ifra sikker på om jeg hadde sagt ja. Alle de timene som er lagt ned, møtene som er gjennomført, diskusjonene om det er godt nok eller ikke, tilbakeslagene, fremdriften, planverket som ikke holdt, kort sagt alt det har berørt, har gjort at det skal bli godt å komme i gang.
Så langt ser det ut til at ABØ vil gå i skarp drift etter påske 2010, og det håper jeg virkelig at skjer.

COMMENTS