Pressemelding – forskningsprosjektet Partikler

Pressemelding – forskningsprosjektet Partikler

Videre utvikler av ny røykdykkerdress

Wenaas Workwear jobber med å videre utviklearbeidstøy for røykdykkere etter funn av helseskadelige sot- og røykpartikler på huden nær åpninger i tradisjonell brannbekledning.

– Den største inntrengingen av partikler finner vi rundt ermer, ben og i halsen. I den neste kolleksjonen har vi optimalisert mansjetter på ermer og bein i avslutningen mot hansker og sko, samt krageløsningen med stramming i overgangen til balaklava sier Markus Bjørtomt, designer i Wenaas Workwear

Samlet en rekke eksperter i forskningsprosjektet PartiKle

Forskning viser at brannkonstabler er mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer enn resten av befolkningen. Wenaas tok derfor våren 2018 initiativet til et forprosjekt som skulle se på inntrengingen av helseskadelige sot- og røykpartikler i brann-bekledning. Deltakerne besto av SINTEF som prosjektleder, RISE Fire Research, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Arbeidstilsynet, Devold of Norway og brann- og redningsetatene i Molde, Ålesund, Innherred og Rogaland.  

I småskalatesten ble partiklene i brannrøyken karakterisert ut fra partikkelstørrelse, antall partikler og kjemisk innhold. Det viste seg forekomst av både små og ultrafine partikler med variasjoner over tid, og et stort antall ultrafine partikler i begynnelsen av brannforløpet.

Storskalatesten påviste hvordan partikler og gass trengte inn i klærne og endte opp på huden, blant annet på armer og bryst, særlig nær åpninger i plaggene. 

Bilder fra testingen.

Videreutvikler materialer og membraner

– På bakgrunn av testene og brukerkartlegging fikk vi idèer til nye løsninger for brannbekledning. Mansjettløsningene videreutvikles og vi har tatt i bruk en helt ny membran fra Gore-Tex ®, Parallon – som gir forbedret partikkelgjennomtrening for hele produktet.  

For å hindre lekkasje i åpningen mellom jakke og bukse er det en klar anbefaling at jakken har tilstrekkelig lengde, slik at den dekker godt over selebuksen. Røykdykkere tetter også denne overgangen godt ved bruk av røydykkerflasker og belte – dersom jakken har tilstrekkelig lengde.

Han påpeker at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål så Wenaas deltar derfor i oppfølgingsprosjektet Health risks and health effects of firefighter work: Exposures, diseases and preventive measures

– I tillegg vil Wenaas Workwear også bruke testresultatene til produktutvikling av  nye materialer og membraner i samarbeid med underleverandører og SINTEF Industri, sier Lars Einar Hustad,  sortimentsansvarlig i Wenaas Workwear.

For mer informasjon, kontakt: 

Wenaas Workwear, markedsavdelingen

Epost: marked@wenaas.no

COMMENTS