London leaser brannbiler og utstyr

HomeMateriell/Stasjoner

London leaser brannbiler og utstyr

London Fire Brigade har inngått en leasingavtale på alle brannbiler inkludert komplett utstyr. Kontrakt gjelder for 20 år. Intensjonen er å bli bedre på det de skal gjøre; redde mennesker og verdier istedenfor å bruke masse tid og energi på service og vedlikehold.

Tidligere prøvde London Fire Brigade (LFB) å bytte ut hovedbilene hvert 12 år, men bilene kunne fort bli eldre før de ble byttet ut. På grunn av uforutsigbarhet med fremtidige budsjett hendte det ofte at det ble mer enn 12 år før bilene ble byttet ut. Budsjettnedkjæringer utover på 90-tallet førte til at bilene ble eldre og utgiftene til vedlikehold økte, påliteligheten sank og driftstans med påfølgende utgifter forekom ofte. Dette ble til en ond sirkel som var umulig å komme ut av.
LFB prøvde lenge å finne en løsning for å komme ut av denne sirkelen på egen hånd, men til slutt endte de opp med verdens største leasingavtale for et brannvesen og den første leasingavtalen for et engelsk brannvesen. Leverandøren av denne tjenesten er AssetCo.

109 nye mannskapsbiler
Dette var en lang prosess, spesielt det med å gi slipp på eierskapet til bilene og utstyret i bilene. Bilene måtte nå bli mer like, og lokale ulikheter måtte bort. I avtalen lå ikke bare bilen, men også alt utstyret i bilen. AssetCo har ett rullende serviceapparat som er i beredskap døgnet og året rundt. Hvis ikke feil eller mangler kan repareres på to timer blir hele bilen byttet ut med tilsvarende enhet. Erfaringene med like enheter (mannskapsbiler) og utvikling av nye konsepter og nytt utstyr i samarbeid med AssetCo, er entydig positive.
– Vi har også nyere, langt mer avanserte biler. Vi har mer reell kontroll med tjenesten enn når den var i huset. Uten tillit og åpenhet, og evnen til å gi å ta kritikk på begge sider, kunne vi aldri ha oppnådd dette, sier Jim Elliott, i administrasjon i LFB.

AssetCo har levert 109 nye mannskapsbiler til LFB.  I tillegg til en bedre bilpark har en bedre økonomisk hverdag som følge av leasingavtalen gjort det mulig å opprette flere nye spesialenheter som:

  • Mobilt helseteam: Utfører periodiske helsesjekker av mannskaper på stasjonen slik at stasjonene hele tiden er fullt operative.
  • Rullende laboratorium for farlig gods.
  • 6 spesialenheter for brann i undergrunnsbanen og farlig gods.
  • Brannhund og 6 brannetterforskningsenheter
  • Mobile skarpe brannøvingsenheter kommer til brannstasjonen.
  • 4 tunge biler for øvelseskjøring
  • 58 LPG-biler for ledelsen
  • 8 mobile kommandoenheter
  • 11 redningsbiler

Forutsigbarhet 
Avtalen vil senke levealderen på bilparken med over fire år. Den har også gitt LFB en bedre økonomisk forutsigbarhet. Avtalen har sørget for at LFB har en moderne og effektiv flåte, med større operativ fleksibilitet og driftsikkerhet som gjør London til en tryggere by. Ca 100 ansatte fra serviceavdelingen er overført til AssetCo som står for service og reparasjon av de over 504 biler, brannbåter og en utstyrspark på over 20.000 enheter med alt fra slanger til varmesøkende kamera.
– Verdien som AssetCo har tilført, har vært deres innovative og kostnadseffektive tilnærming i å gi kjøretøy og utstyr som vi trenger for å sikre at London Fire Brigade fortsetter å ha en verdensklasse på brann- og redningstjenesten i en verdensklasse by.
– Forholdet med AssetCo har gjort oss i stand til å høste innovativ teknologi, og møte krevende ytelse og tilgjengelighet på tvers av nivåer for hver av våre 112 brannstasjoner. Vi ser frem til at AssetCo fortsatt vil være en robust, pålitelig og verdsatt partner i London Fire Brigade, uttaler Sir Ken Knight, brannkommisjonær i London Brann og Beredskapsmyndighet.

Lincolnshire brannvesen har også inngått tilsvarende avtale og flere vil nok komme. Dette gjør at AssetCo får store innkjøp av biler og utstyr til gode priser, samt at vedlikeholdet blir effektivt. LFB har nylig skrevet en kontrakt med AssetCo også om reserve brannmannskaper. Ved lav bemanning stiller Assetco med fullt utdannede og trente mannskaper. AssetCo har også ansvaret for mye av opplæringen for LFB, fra røykdykking til elveredning.

Lars Fossum, 
Brannmannen

Fakta om London Fire Brigade:
Dekker: 1587 km2 og 7,5 millioner innbyggere 
Ansatte: 7500
Stasjoner og treningssentre: 112
Utrykninger i 2008: 53 500
Verdens tredje største brannvesen
 

COMMENTS