Interessant helseseminar

HomeDiverse

Interessant helseseminar

Helse, trening og trivsel var tittelen på seminaret som ble avholdt i Trondheim i mars. Det er andre gang det arrangeres noe sånt i Norge. Drammen hadde det første arrangementet i fjor. Dette er et tema som har vært belyst i Sverige i mange år, men som på så mange områder ellers dilter brann-Norge etter når det er gått noen år.

Seminarets formål var å kvalitetssikre din, og dine mannskapers helse! Dette var et seminar for utrykningspersonell, med fokus på viktigheten av god fysisk helse for å gi reduserte mentale belastninger, og en effektiv skadeforebygging. Utrykningspersonell opplever stadig fysiske og mentale utfordringer i sin jobbsituasjon. Med den rette basis i forståelse av hva som kan skje, bade akutt og på sikt, blir vi og våre nærmeste bedre rustet til å takle eventuelle traumer.

Ingen ny forskrift

Hans Kristian Madsen fra DBE (Direktoratet for brann- og elsikkerhet) var første mann ut. Han redegjorde litt for hvor vi står og hvor vi går. Den nye brannloven trår i kraft sannsynligvis 1. juli i år. Mange i brannmiljøet så vel da en mulighet for at dagens veiledning for røykdykking og kjemikaliedykking skulle kunne bli endret til en forskrift i forbindelse med den pågående revidering. I følge Madsen er ikke det verken ønskelig eller aktuelt. Det nærmeste vi kommer en forskrift på dette området er å se denne tjenesten opp mot HMS-forskriften. Der står det ganske klart at arbeidsgiver skal sikre, tilrettelegge, dokumentere og overvåke arbeidstakernes arbeidssituasjon. Arbeidstakere har jo også sine plikter til å medvirke og etterleve de pålagte oppgaver. Når det gjelder konkrete endringer i ny veiledning vil det bli anbefalt årlig testing. Hva disse testene skal inneholde er enda ikke spikret. Det var noe av det DBE ønsket innspill på under seminaret. Da må jeg si at det er svært sørgelig at både Norges største brannvesen og ikke minst Norges brannskole glimrer med sitt fravær. Jeg vil gå så langt som å kalle det arrogant. Man ser interessen for dette temaet i en del andre korps, relativt små korps stilte med både to og tre representanter. I tillegg var det mange fra bedrift helsetjenesten tilstede. Totalt samlet årets seminar nesten 150 deltakere. Av andre ting som vil bli foreslått i ny veiledning er dykke- og hviletid.

Legge puslespill

På brannstasjon Øst fikk vi demonstrert «Trondheimstesten». Dette er en test som har vært kjørt i ca. 10 år i Trondheim, men trønderne har heller ikke stilt noen konkrete krav. De har heller ikke noe ris bak speilet for de som bruker «unormal» lang tid. Dette er en veldig variert og fin test som tar for seg mange av de sidene som røykdykking består av. Her er det alt fra finmotorikk i form av å legge puslespill til å bære Lecastein i oppvarmet container. Deltakerne bruker ca. 15 -25 minutter på en runde. Dette er vel den av dagens tester som nærmest gjenspeiler en røykdykkerinnsats. Testen har med seg momenter som berører tekniske, taktiske og ikke minst fysiske ferdigheter.

Samle trådene

Det ble i løpet av de to dagene lagt frem mye interessant materiale fra ulike tester og forskningsprosjekter som er gjort på dette tema rundt i Norges land. Det er bare så synd at det ikke finnes noe apparat som kan samle alle disse trådene og få det formidlet ut til oss. Hovedproblemet er vel kanskje at vår opplæringsinstitusjon, Norges brannskole, ikke ser viktigheten av dette. Et eksempel er at all fysisk fostring er fjernet fra alle kurs i brannskolen sin regi. Treningslære og fysiologi er fag som absolutt kunne vært lagt inn som teorifag. Arbeidsgiver må vel også se gevinsten her, med bedre fysisk og psykisk helse vil jo antall sykedager gå ned. Skulle det være feil når det gjelder opplæringen på Norges brannskole ser jeg gjerne at brannskolen korrigerer dette.

Dårlig test?

Erna Heimburg, høyskolelektor i idrettsfysiologi ved HINT i Levanger, kastet ut en brannfakkel til forsamlingen. Hun våget påstanden at den brannmann som yter maks på dagens tredemølletest (svensketesten) som mange benytter, ikke er i god nok form til å utøve røykdykkerinnsats. Hun har noe av sin erfaring fra å teste en del brannfolk i Levanger. Disse testene er arbeidsrelaterte, blant annet skulle de evakuere bevegelseshemmede pasienter fra et sykehjem. Ulike tester viser at det er en myte at brannfolk er i så god form. Det er mange som ligger helt på toppidrettsnivå, men også fryktelig mange som ligger langt under pari.
Som på så mange andre områder må vi også her regne med at vi blir sett på med kritiske øyne. Som psykolog Michael Setsaas sa; innbyggeren betaler jo for tjenesten. Uansett om du bor i 1. eller 7. etasje, forventer befolkningen at vi skal redde de. Husk vi har betalt, og det skal være satt av tid til fysisk fostring. Da må befolkningen kunne stille det kravet tilbake at vi skal ha bedre fysikk enn snittet ellers i samfunnet.

Ikke hodekapping

Vi ma huske på at alle må delta for at vi skal ha et godt arbeidsmiljø, en kollega kan ødelegge for alle. Håper ikke dette temaet skremmer for mange, det er ikke meningen at det skal «kappes hode» av folk. Testene må være troverdig og realistisk. Dette er noe som må innføres gradvis, og man trenger et apparat til å følge opp de som ikke klarer det ved første forsøk. Med et tilpasset treningsopplegg er jeg sikker på at dette er gjennomførbart for de aller fleste. Det var et variert og spennende program Fys-gruppa i Trondheim brannvesen presenterte. Neste års arrangement er ikke avklart i skrivende stund, men jeg vet at deltakerne fra Tromsø skulle reise hjem og jobbe med saken. Vi får håpe at dette seminaret er kommet for å bli.

Publisert: 04-03-2002

COMMENTS