PRESSEMELDING: Rogaland brann og redning (RBR) jobber målrettet med tunnelsikkerhet 

 PRESSEMELDING: Rogaland brann og redning (RBR) jobber målrettet med tunnelsikkerhet 

Rogaland brann og redning (RBR) jobber målrettet med tunnelsikkerhet 

RBR får stadig nye og lengre komplekse tunnelsystemer i sitt dekningsområde, noe som stiller store krav til både beredskap og redningsarbeid. Vi jobber stadig med å forbedre vår kompetanse innen tunnelsikkerhet, og deltar for tiden i EU-prosjektet SafeInTunnels. 

Safe in tunnels er et europeisk prosjekt som skal bidra til økt læring og kompetanseheving i brann- og redningstjenesten i forhold som omfatter tunnelsikkerhet. Prosjektet er finansiert gjennom Erasmus+, i et program som omhandler utviklingsarbeid knyttet til yrkesopplæring i brann- og redningstjenesten i Europa. Vår doktorgradsstipendiat Gabriela Bjørnsen har hovedansvaret for RBR sitt bidrag i dette prosjektet. 

Standardisert opplæring for hele Europa 

– Per dagsdato eksiterer det ingen felles strukturert utdanningsstandard for innsatspersonell i brann- og redningstjenesten, som kan brukes ved håndtering av hendelser i tunneler. Formålet med EU-prosjektet er å bygge opp et standardisert opplæringsopplegg som skal sørge for at beredskapen ved hendelser i vei- og jernbanetunneler blir tilfredsstillende, forteller prosjektleder Gabriela Bjørnsen. 

Prosjektet består av fem arbeidspakker og utføres i et samarbeid mellom den statlige brannvernskolen i Tirol (Østerrike), utdanningsinstitusjonen BenPin (Tyskland), brann- og redningstjenesten i Reutlingen (Tyskland) og RBR. 

Samarbeidspartnerne skal utarbeide et utdanningsopplegg for ulike ansvarsområder i brann-og redningstjenesten, samt definere et konsept som støtter den europeiske tanken om kunnskapsdeling på tvers av landegrenser. Dette utdanningskonseptet skal kunne iverksettes i alle brann- og redningstjenester i Europa med oppgaver innen tunnelberedskap. 

– Som samarbeidspartner i dette prosjektet har RBR forpliktet seg til utviklingen av et modulbasert opplæringsprogram for utrykningsledere. Opplæringsprogrammet skal legges til rette gjennom teoretiske, praktiske og nettbaserte læringsverktøy, sier Bjørnsen. Målsetningen er å styrke kompetansen blant ledere, for å sikre tilstrekkelig beredskap og håndtering av tunnelbranner i Europa. 

Les mer om SafeInTunnels her: www.feuerwehr.tirol/safeintunnels/?page_id=75&lang=en 

Doktorgradsprosjekt 

Gabriela Bjørnsen har siden 2018 har vært ansatt i RBR som doktorgradsstipendiat. Hun forsker på læring og kompetanseutvikling i brann- og redningstjenesten, med fokus på tunnelsikkerhet. Doktorgradsprosjektet er støttet av Norsk Forskningsråd (NFR) og utføres i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS). 

– Prosjektets hovedmål er å bidra til å analysere kunnskapsnivåer, samt bidra til kompetanseutvikling i brann- og redningstjenesten. Tidligere erfaringer har vist at det er behov for øke evnen til å håndtere tunnelbranner, forteller hun. Prosjektet kobler dagens kompetansenivå når det gjelder tunnelbrannsikkerhet med dagens rammeverk for opplæring. Avslutningsvis vil prosjektet bidra til utviklingen av nye opplæringsaktiviteter knyttet til større hendelser i tunnel. 

Kapasitetsløft tunnelsikkerhet 

Høsten 2017 ble UiS tildelt midler fra NFR og Rogaland fylkeskommune til prosjektet Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KA-TS), som skal utvikle og forske på bedre løsninger innen tunnelsikkerhet. Ingen andre steder i verden har så kompliserte tunneler som Rogaland. 

– Det er derfor viktig med nye og innovative løsninger for å bedre sikkerheten norske tunneler. Prosjektets formål er å øke kompetansen innen tunnelsikkerhet, og skape en arena for deling av kunnskap og kompetanse på tvers av tunnelbransjen og forskningsmiljøene, sier Bjørnsen. 

KA-TS er et samarbeid mellom ulike virksomheter, myndigheter og forskningsmiljø for å styrke kompetansen og evnen til å forbedre tunnelsikkerheten nasjonalt og internasjonalt. RBR er en sentral samarbeidspartner i dette prosjektet, og mye av tunnelsikkerhetsarbeidet vårt er et bidrag til KA-TS, som for eksempel forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt. 

Les mer om KA-TS her: 

www.uis.no/ 

www.viacluster.no 

Vil du vite mer? 

Kontaktperson: 

Gabriela Bjørnsen, 

PhD-stipendiat og prosjektansvarlig i RBR for EU-prosjektet SafeInTunnels 

E-post: gabriela.bjornsen@rogbr.no 

Mobil: 934 58 705 

Følg Rogaland brann og redning IKS: 

Twitter – @110SorVest 

Facebook – /rogalandbrannogredning/ 

www.rogbr.no 

COMMENTS