Nye faglig oppdaterte grunnkurshefter 

Nye faglig oppdaterte grunnkurshefter 

 

Heftene til Grunnkurs for brannkonstabel er revidert og kommer i høst ut i ny utgave. Revidert kursplan for grunnkurs for brannkonstabel, som ble godkjent av DSB i september 2018, er styrende for innholdet i de enkelte emnene. Heftene er utgitt i samarbeid med Norsk brannvernforening.  

 

Serien består av 3 hefter som inneholder alle de 25 emnene i kursplanen. Skog- og utmarksbranner er sammen med blant annet Røykdykking nye emner som er viet stor oppmerksomhet. Alle kapitlene har en emnekode foran tittelen som viser til kursplanen, og kapitlene starter med å sitere mål og læringsutbytter fra kursplanen.  

For emnene Brannfysikk og brannkjemi og Bygningsmaterialers branntekniske egenskaper benyttes Guttorm Liebes bøker «Brannfysikk» og «Brann i bygg». Mål og læringsutbytter for emnet ses i heftene, sammen med sidehenvisninger til Liebe sine bøker. Til emnet Overflateredning benyttes heftet «Overflateredning» utgitt av Gjensidige Stiftelsen i samarbeid med NBSK.   

 

Innholdet i heftene 

Hefte 1: 

 • Brannvesenets organisasjon 
 • Helse, miljø og sikkerhet 
 • Anatomi og arbeidsfysiologi  
 • Bevisstgjøring og samarbeid 
 • Menneskets adferd i stress-situasjoner 
 • Arbeid på brann- og skadested 
 • Brannfysikk og brannkjemi  
 • Røykventilering 
 • Bygningsmaterialers branntekniske egenskaper  
 • Brannforebygging 
 • Berøringsfare 
 • Restverdiredning 

 

Hefte 2: 

 • Slokkemidler og metoder 
 • Skog- og utmarksbranner 
 • Sotbrann 
 • Røykdykking 
 • Innsats i tunneler 

Hefte 3: 

 • Pasienthåndtering 
 • Trafikkulykker 
 • Tauredning 
 • Søk og redning 
 • Overflateredning 
 • Redning av dyr 
 • Farlige stoffer 
 • CBRNE 
 • Kjemikaliedykking 

Bilder og illustrasjoner 

De nye heftene er i farger, og Norges brannskole er svært takknemlige for alle bildene vi har fått fra hele landet. Bildene har vært med på å gjøre heftene fargerike og illustrative. Tegningene er nye eller frisket opp, og det er fortsatt David Keeping som har stått for dette.  

Bidragsytere 

Det er mange som har bidratt i arbeidet med å revidere og skrive nye kapitler til heftene. Norges brannskole takker spesielt Thomas Bjølseth, Guttorm Liebe, Carina Halvorsen, Thorer Thorersen, Arne Momrak, Robin Amundsen, Ava Sadeghi, Lars Brenden, Roy Larsen, Kai Søreng, Tommy Ahmad, Ida Myreng, Bjørnar Akselsen, Torbjørn Holtborg, Johannes Strand, Vegard Kjærnsmo, Tord Blom, Trond Stenseth-Ringstad, Jan-Helge Olsen, Stig Sjåland, Kåre Einar Skogsrud og Bjørg Steinsvik. 

 

Bjørg Steinsvik, Norges Brannskole 

COMMENTS