Kutter i brannvesenet

Kutter i brannvesenet

Tromsø brann og redning må kutte 10 millioner kroner på budsjettet i 2022. Det betyr nedleggelse av redningsdykkertjenesten og nedbemanning i beredskapsstyrken.
Politkerne i Tromsø gjorde vedtaket 5. april hvor de går bort fra tidligere vedtak om å oppbemanne beredskapsstyrken fra 12 til 13 mannskaper. Nå skal beredskapsstyrken ned til 11 mannskaper.  
 
Brannsjef Øyvind Solstad uttaler til Nordlys at det er en tung dag.
– Det er ikke artig å skjære ned og legge ned. Det betyr mye for arbeidsmiljøet. Vi har en spennende jobb, men vi har ikke verktøyene i kassa for å gjøre jobben best mulig, sier Solstad. 
 
Både brannsjefen og tillitsvalgte mener at politikerne forholder seg til tall som ikke stemmer med brannvesenets tall og at dette gir urealistiske forhåpninger om innsparinger.

COMMENTS