ENGASJEMENT VED BRANNSKOLEN GIR ØKT MOTIVASJON 

ENGASJEMENT VED BRANNSKOLEN GIR ØKT MOTIVASJON 

Kenneth Wangen fra Nedre Romerike brann og redning er innsatsleder til daglig, men denne høsten er han lærer på Norges Brannskole. Det er et engasjement han kan anbefale kolleger.  

Lars Brenden,
Brann og Redning. 

 

  • Jeg ble forespurt i sommer om jeg kunne tenke meg et engasjement frem til jul på Norges Brannskole. Jeg fikk en uke til å tenke på dette, og fant raskt ut at jeg ikke kunne la sjansen gå fra meg. På hjemmebanen er det ingenting som la hinder i veien for dette og jeg har likt meg godt på kursene jeg har tatt på brannskolen, så svaret var enkelt.   

 

Kenneth skryter av det faglige nivået både på de fast ansatte og på innleide krefter ved skolen. 

 

  • For meg har engasjementet betydd en boost for å videreutvikle meg og det har gitt meg en større motivasjon til å komme tilbake i egen jobb.  

 

Kenneth er kursleder for ledelse B-kurset, men bistår også på de andre lederkursene pluss på feierutdanningen og kurset i internasjonal beredskap. 

 

  • Jeg har blitt brukt på tvers og det gjør at jeg blir utfordret selv på områder jeg ikke er så kjent med til daglig.  

 

Bredt  

Som innsatsleder er han vant med å bruke 7-trinnsmodellen, men ser at det fortsatt gjenstår en jobb med å implementere den i brann-Norge. 

 

  • Jeg underviser sjøl om 7-trinnsmodellen for utrykningsledere på mitt kurs, men jeg har et inntrykk av at overordnet vakt ikke har tatt modellen til seg. Dette jobber vi med for å sikre en felles forståelse av ledelsesprinsipper.   

 

Hva er den største gevinsten med å arbeide på Norges Brannskole? 

 

  • Man skaffer seg et bredt nettverk og har en nærhet til ressurspersoner man kan bruke. Samtidig så skjerper det deg for her må du være hundre prosent til stede. Det er intensivt, men veldig positivt. 

 

Kenneth skryter også av mottakelsen på Norges Brannskolen og fleksibiliteten i forhold til å jobbe langt hjemmefra. 

 

Jeg har blitt tatt imot veldig godt imot her oppe av de ansatte. Det faglige og sosiale gir så mye at det anbefales på det sterkeste. I tillegg er det godt tilrettelagt økonomisk for å kunne reise hjem i helger.  Alt i alt vil jeg anbefale andre å ta engasjementer eller søke på faste stillinger ved brannskolen, sier Kenneth Wangen. 

 

COMMENTS