EKSTRAORDINÆRE ARBEIDSOPPGAVER FOR BRANNMannskaper fra Vardø brannvesen på post for å registrere kjøretøy og personer samt å informere om de nye bestemmelsene til folk som krysser kommunegrensa. Foto: Bård Wormdal NRK

EKSTRAORDINÆRE ARBEIDSOPPGAVER FOR BRANN

Brannvesen rundt om i landet har iverksatt uvanlige tiltak for å sikre en god beredskap i disse koronatider. Dette er tiltak som både brannmannskaper og samfunnet forventer blir iverksatt. En uvanlig situasjon krever ofte uvanlige tiltak, men er det forventet at vi skal utføre ekstraordinære arbeidsoppgaver også? Her er meningene delt.

Roy Larsen,
Brannmannen

Brannmannskapene som står på kontrollpost ved kommunegrensa inn til Vardø ser at en privatbil nærmer seg og strekker ut en hånd for å stoppe kjøretøyet. Etter å ha notert bilskilt og registrert navnet til sjåfør og passasjerer gjenstår den ubehagelige oppgaven å informere om at det er innført karantenepåbud for alle tilreisende til Vardø kommune fra annen kommune. Videre må mannskapene informere om at dersom du kommer reisende fra annen kommune skal du umiddelbart i 14 dagers hjemmekarantene. 

LOKALE KARANTENEBESTEMMELSER

Vardø kommune er en av flere kommuner i Finnmark som har innført lokale karantenebestemmelser med kontrollposter ved kommunegrensa. Kontrollposten må bemannes og Vardø brannvesen har sagt seg villig til å bidra med mannskaper til denne uvanlige oppgaven. Kontrollposten er bemannet fra kl 06:00 til 23:00. Veien inntil kommunen er nattestengt.

  • Det er en spesiell jobb, sier brannsjef i Vardø brannvesen, Einar Nilsen. – Vi fikk en henvendelse fra kommunen om vi kunne bidra med mannskaper til denne kontrollposten, noe vi sa ja til. Det er ikke vi som er ansvarlig for kontrollposten, men vi bidrar med mannskaper. Våre mannskaper bemanner posten i samarbeid med ledig personell fra barnehager, skoler og frivillige. Vi bruker mannskaper som innehar andre stillinger i kommunen og så langt fungerer dette veldig bra.
  • Vi har ikke politimyndighet, og skal kun registrere navn og bilskilt og informere om de nye bestemmelsene til folk som krysser kommunegrensa. I all hovedsak møter vi stor forståelse for tiltakene, men det finnes også de som blir frustrerte når vi informerer om at en kryssing av grensa vil medføre 14 dagers karantene. Vi har grei kontroll og får positive tilbakemeldinger fra innbyggerne om jobben vi gjør, avslutter Einar Nilsen.

ULIKE LØSNINGER

I tillegg til Vardø har Måsøy, Båtsfjord, Berlevåg, Tana, Vadsø og Sør-Varanger kommuner iverksatt strenge karantenebestemmelser, men ikke alle har iverksatt kontrollposter. Det er også mange som mener at dette er en arbeidsoppgave som brannvesenet ikke skal utføre. 

I Måsøy kan brannsjef Ruben Johansen fortelle at det er satt opp en kontrollpost inn til kommunesenteret Havøysund og at mannskaper fra brannvesenet bemannet posten den første helga, men ikke nå lenger. 

Brannsjef Henrik Haldorsen i Sør-Varanger brannvesen forteller at de ikke bemanner noen kontrollposter, men at mannskaper fra brannvesenet bidro kriseledelsen med informasjonsarbeid overfor reisende med Hurtigruten.

Svært mange av de spurte uttrykte en viss skepsis til å bruke mannskaper til ekstraordinære arbeidsoppgaver der man kan være utsatt for smitte. Alle, inklusive Vardø er opptatt av å ha friske mannskaper slik at beredskapen kan opprettholdes. Samtidig er alle enige om at man skal strekke seg så langt som mulig for å hjelpe befolkningen og den lokale kriseledelsen. 

KONTROLLERTE HYTTEFOLKET

Mange fikk med seg oppslag i media om at mannskaper fra Sirdal brannvesen ble satt til å kontrollere at hyttefolket fulgte loven.

  • Ja dette har vi fått mange henvendelser om, sier brannsjef Inge Hedenstad Stangeland. – Faktum er at vi kun sto på post en eneste dag fra kl. 10:00 til kl. 16:00. Vi har ingen ekstraordinære arbeidsoppgaver bortsett fra at vi av og til kjører innom noen parkeringsplasser som hyttefolket bruker for å telle biler, avslutter Stangeland.

 

 

COMMENTS