Evaluering etter brannen hos Revac i mai 2018

Evaluering etter brannen hos Revac i mai 2018

Revacbrannen godt håndtert, og PwC fant som bestilt nyttige læringspunkter

Som det første brannvesenet i Norge har Vestfold interkommunale brannvesen IKS (VIB) på eget initiativ bedt om ekstern evaluering av en større brann. Nå foreligger den offentlige rapporten om det brannforebyggende arbeidet og innsatsen med å bekjempe brannen ved Revac i Re 27. mai 2018. Brannvesenets ansatte og organisasjonen roses for en rekke viktige grep under hendelsen, men VIB får i rapporten kritikk for mangelfull risikokartlegging.

Revisjons- og rådgivingsselskapet PwC med brannfaglig bistand fra PiD Solutions har stått for evalueringen. Fylkesmannen i Vestfold har bidratt med 400 000,- i skjønnsmidler for å dekke kostnadene.

Rapporten på 81 sider bygger på intervjuer med 43 personer. Deriblant 25 ansatte i VIB, i tillegg er representanter fra Fylkesmannen, kommunene, Revac, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, politiet, andre brannvesen som bistod og Skagerak energi intervjuet.

Rapporten konkluderer med at hendelsen ble godt håndtert. Brannvesenet vernet liv, helse og miljøet samt hindret at brannen spredde seg utover den delen av bygningsmassen der den oppsto. Samtidig kommer rapporten med 27 anbefalinger til tiltak for å videreutvikle hendelseshåndtering, det forebyggende arbeidet og beredskapsplanleggingen.

«Mange nedla en stor og viktig jobb under krevende forhold. Vårt oppdrag har samtidig vært å avdekke læringspunkter», skrive PwC i rapporten.

 – Selve hendelsen ble håndtert veldig bra, slår rapporten fast. Brannvesenet gjorde jobben sin, samtidig svarer rapporten ut vår bestilling og peker på en god del forbedringsområder i samarbeidet mellom forebyggende og beredskapen, samt VIBs samarbeid med eierne av særskilte brannobjekter, sier Thor Smith Stickler styreleder i Vestfold interkommunale brannvesen.

–  Jeg kan som styreleder forsikre om at styret skal se til at læringspunktene i denne rapporten blir fulgt opp, sier Thor Smith Stickler og utdyper

– Vi skal ha opp en prioritert liste med milepeler og datoer i Brannsjefens plan for å svare ut det rapporten avdekker. I samarbeid med VIBs eierkommuner kommer styret til å følge opp arbeidet med å rette opp manglene, og støtte videre utvikling på de områdene der VIB leverer godt. Vi har et brannvesen som håndterer mer enn 1200 hendelser hvert år. Jeg har det klare inntrykket at disse blir løst på beste måte der og da, sier styreleder.

– Brannvesenets viktigste oppgave er å bidra til å redusere uønskede hendelser til et minimum og håndtere dem best mulig når de oppstår. Det gjør VIB og skal gjøre det enda bedre i tiden som kommer. Det er all grunn til å ha tillit til VIB i dag og i fremtiden, sier styreleder Thor Smith Stickler.

– Oppsummert vil jeg slå fast følgende, vi erkjenner forbedringspunktene i PwC-rapporten. Vi takker rapportskriverne. De kommer med tydelige innspill til hvordan VIB kan forbedre seg. VIB har handlingskompetansen, det vil si kunnskapen, ferdighetene og er læringsvillige.

– Målet er at ingen skal dø i brann og at det oppstår færrest mulige branner, avslutter styreleder Thor Smith Stickler.

Klikk på linken under for å se hele saken og få tilgang på rapporten i PDF format.

www.vibr.no

 

COMMENTS