2021: FLERE OPPDRAG OG FLERE BRANNERBrannen i gjenvinningsanlegget i Kristiansand 24. juni ga høyest erstatningssum i 2021. To personer fikk alvorlige skader i den eksplosjonsartede brannen (foto: NTB Scanpix). 

2021: FLERE OPPDRAG OG FLERE BRANNER

Statistikk fra brannstatistikk.no for 2021 viser noen flere bygningsbranner, mens antall ulykker totalt ligger på samme nivå. For helseoppgaver så viser tallene en økning på rundt 15 prosent. Tall i parentes er fra 2020.  

Lars Brenden, 
Brann & Redning 

ANTALL BRANNER OG ULYKKER; 90.386 (85.145) 

 

BRANNER TOTALT: 14.401 (13.450) 

 

 • Bygningsbranner   3.179 (2.986) 
 • Branntilløp komfyr   1.623 
 • Brann personbil      772 
 • Brann i gress-ller innmark      780 
 • Brann i skog- eller utmark      400 
 • Brann i skorstein   1.625 
 • Branntilløp i bygg (annet)   1.977 
 • Brann annet   1.127 
 • Brann i gjenvinningsanlegg        44 
 • Brann i tunnel          6 

 

ULYKKER TOTALT: 14.319 (14.127) 

 

Trafikkulykker    5.864   (5.789) 

Togulykke         17 

Trikk/bybaneulykke         26 

Ulykke båt eller skip         64 

Akutt forurensning      437 

Naturhendelser snøskred        21 

Naturhendelser annet skred        45 

Naturhendelser vind      327    (704) 

Naturhendelser flom        56 

Naturhendelser annen           183 

Ras konstruksjon          7 

Person i vann      256     (308) 

Ulykke/redning annet      227 

Helseoppdrag bære/løfte                     2.498 (2.129) 

Helseoppdrag annet 4.217 (3.795) 

 

ANDRE TYPER OPPDRAG: 11.262 (10.478) 

 

Bistand politi      756  

RVR   1.441  

Trussel om selvdrap      508 

Dyreoppdrag      981 

Sokning        20 

Brannforebyggende oppdrag      624 

Heisstopp      493 

Berging av verdier      465 

Ubetydelig forurensning   1.201 

Beredskapsoppdrag    388 

Intern hjelpetjeneste    708 

Andre oppdrag 3.479 

PLIVO        4 

 

UNØDIGE OG FALSKE UTRYKNINGER         50.405 (47.086) 

 

ABA feil bruk            14.020 

ABA teknisk/ukjent            10.057 

Avbrutt utrykning            12.318 

Unødig kontroll av melding 5.725 

 

 

 

OPPDRAGSMENGDE 

Dette er oppdragsmengden for de største brann- og redningsvesen med noen nøkkeltall. 

 

Oslo Brann- og Redningsetat 13.755  

 • Brann i bygning       397 
 • Unødige og falske   8.654 

 

Asker og Bærum   4.883 

 • Brann i bygning      106 
 • Unødig innbruddsalarm      641 

 

Rogaland brann og redning   4.579 

 • Brann i bygning      144 

 

Trøndelag brann og redning    3.395 

 • Brann i bygning       147 

 

Kristiansandsregionens brannvesen  3.223 

 • Brann i bygning        96 

 

Bergen     3.135 

 • Brann i bygning        126 

 

Nedre Romerike brann og redning    2.854 

 • Brann i bygning          79 

 

Drammensregionens brannvesen   2.620 

 • Brann i bygning        83 

 

Vestfold interkommunale brann   2.559 

 • Brann i bygning        86 

 

Follo brannvesen 2.388 

 • Brann i bygning       57 

 

Fredrikstad brann- og redning 1.490 

 • Brann i bygning       67 

 

Østre Agder brannvesen 1.401 

 • Brann i bygning       61 

 

Mosseregionens brann og redning 1.382 

 • Brann i bygning      49 

 

Tromsø brann og redning 1.365 

 • Brann i bygning       34 

 

Skien brannvesen 1.140 

 • Brann i bygning      45 

 

Grenland brann og redning 1.138 

 • Brann i bygning      34 

 

Ålesund brannvesen 1.128 

 • Brann i bygning       31 

 

 DØDSBRANNER I NORGE 2021: 

 • 41 personer omkom i totalt 35 dødsbranner. 
 • I 32 av dødsbrannene var det bare en omkommet. 
 • Det var 23 menn og 18 kvinner som døde. 
 • 15 av de omkomne var over 70 år. 
 • 12 av de omkomne ble funnet i arnestedsrom, det rommet som brannen startet i. 
 • Politi har foreløpig (januar 2022) konstatert årsak i 9 av dødsbrannene. Disse er levende lys, røyking, annen åpen ild, påsatt og elektrisk årsak. 
 • I ni av tilfellene er det kjent at den omkomne mottok hjemmetjenester. 
 • I seks av tilfellene er det kjent at dødsbrannen har skjedd i bolig tildelt av kommunen. 
 • I 15 av brannene er antatt arnested stue,  

COMMENTS